Foredrag februar 17

Foredrag i Resen Sognegård

d. 1. februar

V. Lokale Svineproducenter Martin Agerskov og Laurids Søndergård

De fortalte om deres gård ”DanBred Ages” i Rumænien, som de har stiftet sammen.

De fortalte om livets gang på deres gård, hvor de har en grisefarm og om lokalsamfundet

i Rumænien. Tæt ved deres gård ligger en landsby med ca.10.000 indbyggere.

De finder deres ansatte rundt i lokalområdet. Mange af dem som arbejder på gården har

haft grise, men det må de ikke mere for smittefare, som kompentation får de nogle kg. grisekød

hvert år, fra Martin og Laurids´ gård. Alle som arbejder på gården skal i bad hver morgen og have

andet tøj på, og i bad igen inden de går hjem.

Mange af de ansatte har små parceller rundt om gården, dem hjælper de på gården med

traktorer og andet maskineri, flere har også køer, som de får nogle græs arealer de må bruge.

Mange af de ansatte har været i Danmark, på Laurids og Martins gårde og lære om landbrug.

Der er mange love og paragrafer, som landmændene i Danmark skal overholde, men

i Rumænien er der endnu flere. Hvis man f.eks. flytter noget foder fra et sted til andet sted,

skal det vejes begge steder, og der skal en person med for at skrive under på at vejningen er ok.

Alle deres enheder af grise skal tælles hver dag og det er noget af et arbejde, for det er i tusind

tal de har af grise i flere størrelser. Der er mange flere love og paragraffer de skal overholde.

Martin og Laurids sætter stor pris på at hjælpe lokalbefolkningen dernede.

De holder bla. fester, for deres folk flere gange om året, det er anderledes end i Danmark,

Det er skik og brug at invitere gæster til kl. 20.00, så får man forret fra kl. 20.00 til kl. 24.00.

Man bestemmer selv hvornår man kommer til forretten, der danses ind imellem, rumænere

danser meget og de danskere som er dernede, prøver at lære deres traditioner med dansen.

Laurids og Martin har fingrene med i spillet for at hjælpe flere dernede, de er også sponsor for et håndboldhold. De lejer af og til en bus, for at køre de ansatte ud for at se holdet.

Der var et stort fremmøde til foredraget 104 personer havde fundet vej til Resen Sognegård.

Vi syntes foredraget var spændene, og Martin og Laurids kom ud i mange hjørner.

 

Arrangører Resen Foredragsudvalg:

Resen Friskole - Naturbørnehave - KFUM Spejder Resen - Humlum – Bremdal-

Resen / Humlum Menighedsråd - Resen Husholdningsforening - Resen Beboerforening.